Träningscoach_online

Träningscoachen-online är nytt för oss men ett mycket bra alternativ för alla våra klienter och för dig som inte kan vara på plats och redan tränar på ett gym eller för dig som vill börja. From Zero till Hero

Introduktionspass vid möjlighet annars online, Passupplägg, kostrådgivning,målanalys,motivering och uppföljning skräddarsydd efter just dig och dina mål. Varje vecka har man kontakt online för att uppdatera gällande träning, framsteg och hälsan. 

Alla är välkomna. Har man någon skada eller sjukdom talar man om det vid onlineinträdet.

läs merboka nu

Just NU, är det enklast att boka genoma att ringa 0498-225030.

<!--#4dhtml[acprodukter]list_altpictxt-->
Mer bilder...
Mer filmer...